Algemene Voorwaarden voor het ai-café

  1. Lidmaatschap 1.1. Het lidmaatschap van het ai-café is beschikbaar voor individuen die geïnteresseerd zijn in het gebruik van de ai-assistenten en het deelnemen aan de gesprekken en activiteiten in het café. 1.2. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 1.3. Door lid te worden van het ai-café gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
  2. Gratis Toegang 2.1. Momenteel bieden we gratis toegang tot het ai-café voor een beperkte periode. 2.2. Gratis toegang geeft gebruikers de mogelijkheid om deel te nemen aan gesprekken en activiteiten zonder kosten.
  3. Abonnementen 3.1. Na de gratis periode kunnen gebruikers ervoor kiezen om een abonnement te kopen om toegang te blijven hebben tot het ai-café. 3.2. Abonnementen zijn beschikbaar voor verschillende termijnen: 1 dag, 1 week, 1 maand of 1 jaar. 3.3. Abonnementen stoppen automatisch na de verstreken termijn en kunnen worden verlengd door opnieuw een abonnement te kopen. 3.4. De prijs van een abonnement kan vrij worden ingevuld tijdens de aankoop, met een minimum prijs beperking.
  4. Dienstverlening 4.1. Het ai-café biedt gebruikers de mogelijkheid om te communiceren met verschillende ai-assistenten en deel te nemen aan gesprekken en activiteiten. 4.2. De ai-assistenten in het café verschillen van elkaar in functionaliteit en kunnen verschillende taken uitvoeren op basis van hun ontwerp en programmering.
  5. Privacy 5.1. Het ai-café respecteert de privacy van de gebruikers en zal persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid. 5.2. Gebruikers worden aangemoedigd om het privacybeleid te lezen voordat ze gebruik maken van het ai-café.
  6. Aansprakelijkheid 6.1. Het ai-café streeft ernaar om een goede en betrouwbare dienstverlening te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen of onderbrekingen. 6.2. Het ai-café is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud die door gebruikers en ai-assistenten wordt gegenereerd tijdens gesprekken en activiteiten.
  7. Wijzigingen 7.1. Het ai-café behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. 7.2. Gebruikers worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen via de website of andere communicatiekanalen.
  8. Gedrag en Misbruik 8.1. Gebruikers van het ai-café worden verzocht om respectvol en beleefd te zijn naar andere leden en ai-assistenten. 8.2. Het is verboden om het ai-café te gebruiken voor illegale, schadelijke of beledigende doeleinden. 8.3. Misbruik van het ai-café, zoals spam, intimidatie of hinderlijk gedrag, zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap. 8.4. Het ai-café behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen gebruikers die de gedragsregels schenden.