ai-Café, Enkele voorbeelden van met AI gegenereerde afbeeldingen. DALL-E3 is de huidige afbeeldingen-assistent van het ai-Café.