Storingen

Storingen tussen de verbindingen kunnen niet 100% voorkomen worden en kunnen dus optreden. Niet alleen bij de verbindingen met bijvoorbeeld OpenAI, Google of Microsoft maar ook aan jouw zijde.

‘Je hebt geen toestemming om dat te doen’

Mogelijke oorzaak je browser. Leeg de catch van je browser. Je zou ook tijdelijk een andere browser kunnen gebruiken om te zien of de storing daarmee opgelost is.

Ook zijn er verschillende storingen die kunnen optreden bij AI-systemen. 

Het is belangrijk om deze storingen te herkennen en aan te pakken om ervoor te zorgen dat AI-systemen betrouwbaar en eerlijk zijn.

Enkele van de meest voorkomende zijn:

mailbox ai-café

Gegevensstoringen

Gegevensstoringen: AI-systemen zijn afhankelijk van grote hoeveelheden gegevens om te leren en voorspellingen te doen. Als de gegevens van slechte kwaliteit zijn, ontbreken of vertekend zijn, kan dit leiden tot onnauwkeurige resultaten.

Vooroordelen

Bias: AI-systemen kunnen inherente vooroordelen bevatten als gevolg van de gegevens die ze hebben geleerd. Dit kan leiden tot discriminerende of oneerlijke resultaten, vooral als de gegevens zelf vooroordelen bevatten.

Overfitting

Overfitting: Dit treedt op wanneer een AI-systeem te veel leert van een specifieke dataset en daardoor niet goed kan generaliseren naar nieuwe gegevens. Dit kan leiden tot overmatige gevoeligheid voor ruis en onnauwkeurige voorspellingen.

Transparantie

Gebrek aan transparantie: AI-systemen kunnen vaak als een black box worden gezien, waarbij het moeilijk is om de interne werking en besluitvorming te begrijpen. Dit kan problematisch zijn als er behoefte is aan verantwoording of uitleg over de resultaten.

Veiligheidsproblemen

Veiligheidsproblemen: AI-systemen kunnen kwetsbaar zijn voor aanvallen, zoals het manipuleren van gegevens of het misbruiken van de functionaliteit van het systeem. Dit kan leiden tot ongewenste resultaten of zelfs schadelijke acties.